Ostatnie kilka miesięcy było dla nas bardzo intensywne. Mamy za sobą wdrożenia aplikacji memoQ server w biurach tłumaczeń, szkolenia dedykowane z obsługi memoQ 2014, memoQ 2013 R2 i memoQ 2013, a także z oprogramowania Across i SDL Trados Studio 2014.

W przypadku szkoleń dedykowanych, każde z nich jest inne. Opracowujemy dopasowany program szkolenia, a także dopasowujemy formę – długość i podział na dni, w zależności od potrzeb. Najbardziej popularną formą są szkolenia weekendowe, podczas których możemy przeszkolić cały dział w firmie. Takie szkolenia mogą trwać od 1 do 3 dni szkoleniowych. Inną, także popularną formą, są serie 3 h sesji, następujących dzień po dniu. Oczywiście, bardziej klasyczne formy także wchodzą w grę – 1 dzień szkoleniowy w tygodniu.

Do każdego szkolenia przygotowujemy dedykowane materiały szkoleniowe, dopasowane do konkretnej wersji aplikacji i programu szkolenia, a także poręczną ściągę ze skrótów klawiszowych. W praktyce, nie ma dwóch takich samych szkoleń i materiałów. Dodatkowo, każdy z uczestników może liczyć na poszkoleniowe wsparcie techniczne i dyplom.