Sprawdzanie pisowni odgrywa znaczącą rolę w podczas tłumaczenia. Podczas pracy z memoQ mamy możliwość sprawdzania poprawności wpisywanych wyrazów na bieżąco, a także już po zakończeniu tłumaczenia. Do sprawdzania pisowni na bieżąco służy słownik udostępniany na zasadach licencji otwartej, Hunspell, do sprawdzania już przetłumaczonych treści możemy wykorzystać mechanizm wbudowany w MS Word.

Aby rozpocząć korzystanie z tych mechanizmów, powinniśmy odpowiednio skonfigurować memoQ.

Ustawienia sprawdzania pisowni wystarczy skonfigurować raz – program zapamięta preferencje dotyczące słownika i nie będzie trzeba do nich wracać przy tworzeniu kolejnych projektów.

Aby rozpocząć konfigurację słownika, wejdź do zakładki Tools > Options znajdującej się na górnym pasku w widoku głównym programu. Można do niej wejść także bezpośrednio z poziomu projektu.

W oknie dialogowym wybierz z listy z lewej strony opcję Spell settings. Możesz rozpocząć konfigurację ustawień.

Dla każdego języka, na który tłumaczysz musisz skonfigurować ustawienia od